KOBA beveiliging en advies en KOBA ict en telefonie kunnen op verzoek van nieuwe en bestaande relaties een insectie doen van de fysieke en digitale veiligheid! Allereerst zullen we de inventarisatie doen van de fysieke beveiliging. Er wordt o.a. gekeken naar de staat van het gebouw, het hang- en sluitwerk en de sloten op de deuren. Na deze inventarisatie volgt een uitgebreider gesprek over waardevolle voorwerpen, wat verzekerd moet worden en wat de impact zou zijn als er bijvoorbeeld ingebroken wordt of brand ontstaat. Het is het classificeren van mogelijke risico’s. Daarnaast worden er scheidingen aangebracht (compartimering) waardoor afgescheiden onderdelen zo veel mogelijk op zichzelf staan. De schade die zich voor kan doen wordt daarmee beperkt tot het getroffen compartiment. Het kan bijvoorbeeld gaan om het beperken van brand- of waterschade.

Voor een goede digitale veiligheid doen we ook een inventarisatie. Zo brengen we de risico’s in kaart. Er zal gekeken worden naar het netwerk, diensten en firewalls. Maar ook wordt er gekeken naar de organisatorische maatregelen. Wat is he wachtwoord beleid? Hoe wordt er omgegaan met het patch beleid. Elke keer als er een digitale deur opengaat, bijvoorbeeld informatie die langs een firewall gaat, wordt de veiligheid verplaatst naar een device, een ander compartiment. Dat kan een mailserver zijn, maar zeker ook een beveiligingscamera. Fysieke en digitale veiligheid hebben nog iets met elkaar gemeen; hoe eerder je bij de calamiteit bent hoe geringer de schade zal zijn.

Ben je getriggerd? Wil je eens verder praten? Maag gerust een afspraak.